Norges Statsbaner

. Begrenset gjenbruk

Intercitytog på Vestfoldbanen.

Lars Mæhlum. Begrenset gjenbruk

Myrdal stasjon med tog på Bergensbanen og Flåmsbana.

Lars Mæhlum. Begrenset gjenbruk

Norges Statsbaner AS, norsk statseid aksjeselskap som driver persontrafikk på jernbaner og persontrafikk med buss.

NSB ble 2002 omgjort til aksjeselskap etter å ha vært et statlig særlovselskap fra 1996, da den tidligere forvaltningsbedriften Norges Statsbaner ble delt i NSB BA med operatøransvar og forvaltningsorganet Jernbaneverket med ansvar for jernbaneinfrastrukturen, dvs. skinnegang, stasjoner o.l. Samtidig ble Statens jernbanetilsyn etablert for å ivareta sikkerheten på begge områder. Etter at Stortinget vedtok å konkurranseutsette NSBs virksomheter, også persontrafikken med tog, er NSB delt opp i en rekke (noen delprivatiserte) datterselskaper: for busstransport (Nettbuss), godstransport (CargoNet), vedlikehold (Mantena, MiTrans), eiendomsforvaltning, togrenhold m.m.

Selve morselskapet NSB AS beskjeftiger seg nå bare med persontrafikk på skinner, hvor man 2003 gikk bort fra de lite vellykkede merkenavnene Agenda,Signatur og Puls, de to første innført 1999 på henholdsvis mellomdistansetrafikk (intercity-tog) og fjerntrafikk, det siste planlagt innført på lokaltrafikk. Flytogetble 2003 utskilt fra NSB og ble et selvstendig statlig aksjeselskap.

Adm. direktør er Einar Enger (2001-11) og Geir Isaksen fra 2011, styreleder Ingeborg Moen Borgerud (fra 2003). Totalt var det 60,5 millioner reiser med NSBs tog i 2013. Omsetning 14 mrd. kr (2013); 13 500 ansatte (2013).

Norges Statsbaner har siden 1880-årene vært fellesnavn på de statsdrevne jernbaner i Norge. Banen fra Hamar til Grundset (Elverum), åpnet 1862, var den første rene statsbanen. Felles forvaltning av samtlige statsbaner ble vedtatt av Stortinget 1882, og all virksomhet knyttet til jernbanen ble underlagt selskapet. Hit hørte en rekke funksjoner som fra 1990-årene av er blitt skilt ut, lagt til datterselskaper eller outsourcet til andre selskaper, slik som arkitektkontor (NSB Arkitektkontoret), reisebyrå (NSB reisebyrå), forsikring (NSB forsikring) m.m. Togserveringen sto opprinnelig selskapet Norsk spisevognselskap (NSS) for, denne ble senere overtatt avNarvesen, nå Umoe og Rail Group. Se for øvrig jernbane.

Nettbuss AS (tidl. NSB Biltrafikk) ble opprettet 1996 som et buss-selskap heleid av NSB, men med røtter tilbake til 1925 (Selburuten). Nettbuss driver rutekjøring, turkjøring (Peer Gynt Tours) og ekspressruter i samarbeid med Nor-Way Bussekspress. Eier fra 2002 også busselskap i Sverige.

CargoNet AS ble opprettet 2002 som et nordisk godsselskap, særlig for kombinert transport i containere og semitrailere, og erstatter tidligere NSB Gods. Eies av NSB (55 %) og svenske Green Cargo (45 %). CargoNets svenske virksomhet drives gjennom datterselskapet Cargonet AB (tidl. Rail Combi AB).

Ekspressgods AS, som ble opprettet 2002 som et heleid datterselskap av NSB, drev bagasjetransport for togpassasjerer, samt dør-til-dør transport med tog, bil, båt og fly. Ble solgt i slutten av 2003.

Mantena AS ble opprettet i 2002 som et heleid datterselskap av NSB og driver teknisk vedlikehold av togmateriell. Mantena eier NSB-verkstedene i Oslo, Drammen, Skien, Stavanger, Bergen og Trondheim. I alt 770 ansatte. NSB-eide MiTrans (opprettet i 1999) med verksteder i Hamar og på Grorud i Oslo (hovedkontor), ble i 2004 underlagt Mantena som et datterselskap. MiTrans driver ombygging og oppgradering av togmateriell og skinnegående anleggsmaskiner. Ca. 130 ansatte.

ROM Eiendomsutvikling AS ble opprettet 1998 som et heleid datterselskap av NSB med utgangspunkt i NSB Eiendom. Selskapet eier og skal utvikle for salg driftsuavhengige eiendommer innen NSB-konsernet. Forvaltningen av eiendommene ble tillagt Celexa Eiendomsforvaltning, nå Aberdeen Property Investors).

Aberdeen Property Investors(tidligere Celexa Eiendomsforvaltning AS) ble opprettet 2002 og forvalter eiendommene til NSB og Jernbaneverket. Det ble opprinnelig eid av NSB (35 %) og svenske Celexa Fastighetskapital (65 %). Fra 2004 har Aberdeen 100 % av aksjene.

NSB Trafikkservice AS ble opprettet 2001 av NSB og ISS som et selskap som står for NSBs togrenhold på mellomdistansetogene. NSB har aksjemajoriteten (55%). Avtalen som er inngått mellom NSB og ISS omfatter omtrent halvparten av alt togrenhold i Norge, og representerer en årlig omsetning på vel 70 millioner kroner.

Arrive AS ble opprettet 2001 som et heleid datterselskap av NSB, en videreutvikling av NSB Data. Selskapet leverer IT-tjenester til NSB-konsernet.

Linx AB var et svensk-norsk selskap som skulle drive jernbanetrafikk på strekningene Oslo–Stockholm og Oslo–Göteborg–København. Det ble opprettet i 2000 og var eid av NSB (50 %) og Statens Järnvägar (50 %). På grunn av for dårlige økonomiske resultater ble selskapet nedlagt ved utgangen av 2004.

NSB Anbud, heleid datterselskap, dannet 2005, som etter konkurranseutsetting driver persontrafikk på Gjøvikbanen fra sommeren 2006. Selskapet har skiftet navn til NSB Gjøvikbanen AS.

  Foreslå endringer i tekst

  Foreslå bilder til artikkelen

  Kommentarer

  29. februar 2016 skrev Tor Wisting

  Nei, men tidligere var lokale interesser bidragsytere med kapital for å kunne komme igang med bygging av jernbane i sine distrikter. Hovedbanen Kristiania-Eidsvoll var en halvoffentlig bane som ble overtatt av NSB i mars 1926. For tiden foregår det planarbeid om hvordan man kan legge ut en del banestrekninger til andre operatøere enn NSB. Det er meningen at også NSB kan være med i konkurransen om å få drive disse banene.

  Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

  Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

  Du må være logget inn for å kommentere.