Norges Offisersforbund (NOF); eldste og største fagorganisasjon for militært personell (offiserer og befal, vervede og elever) i Forsvaret. Forbundet ble etablert i 1896, og er fra 1961 tilsluttet LO gjennom LO Stat.

Som fagforbund er NOFs hovedoppgave å ivareta interessene til sine medlemmer. Dette gjøres blant annet ved å ta en aktiv politisk rolle som samfunnsaktør, særlig for å påvirke rammene for Forsvarets utvikling. NOF er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

Forbundet ble stiftet som Den norske Landsunderofficersforening i 1896. De historiske røttene går tilbake til landets første fagforening for offiserer, Christiania Underofficersforening, stiftet i 1847.

I 1907 endret foreningen navn til Norges Underoffisersforening; deretter til Norges Befalslag (NBL) i 1930. NBL gikk i 1978 sammen med Flyvåpenets Befalsforening (LBF), etablert i 1956 – som Norges Befalsforbund (NBF). Navnet ble i 1986 Norges Offisersforbund.

NBL valgte i 1959 å stå utenfor den da største fagorganisasjonen, Befalets Fellesorganisasjon (BFO), og gikk i 1961 inn i det daværende Statstjenestemannskartellet, nå LO Stat. En prosess med sikte på mulig sammenslåing av BFO og NOF i 2012 førte ikke fram.

Forbundets formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, sosiale og faglige interesser, og å arbeide for å styrke Forsvaret og dets rolle i det norske samfunn.

Derved definerer NOF seg som en samfunnsaktør, og som en premissleverandør innen sikkerhets- og forsvarspolitikk. Denne politiske påvirkningen utøves blant annet gjennom LO, herunder gjennom Fagligpolitisk utvalg for forsvarssektoren, som ledes av forbundet. NOF har i LO-sammenheng markert seg som prinsipiell motstander mot partipolitisk støtte, og har stemt mot dette på LO-kongressen.

NOF organiserer militært personell i alle forsvarsgrener, og i øvrige deler av Forsvaret.

Forbundets øverste organ er Landsmøtet, som møtes hvert fjerde år. NOF styres mellom disse av et landsstyre og et forbundsstyre; i det daglige av et sekretariat. Sekretariatet ligger i Oslo; kontorer i fem regioner: Troms/Finnmark (Bardufoss/Setermoen); Nordland (Bodø/Harstad); Midt-Norge (Trondheim/Ørland); Vestlandet (Bergen); Østlandet (Rena/Rygge). NOF har tillitsvalgte ved alle større avdelinger i Forsvaret.

Forbundsleder siden 2016: Torbjørn Bongo. NOF utgir Befalsbladet. Medio 2015 hadde NOF vel 5800 tjenestegjørende medlemmer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.