Norges Mosjons- og Bedriftsidrettsforbund, stiftet i 1957 som Norges Bedriftsidrettsforbund, nåværende navn fra 2001. NMBF skal uansett ambisjonsnivå, alder og bosted gi tilbud om fysisk aktivitet til yrkesaktive og deres familier, pensjonister og arbeidssøkende; se også bedriftsidrett. NMBF er særforbund i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), er medlem av European Federation for Company Sports og har over 300 000 medlemmer i rundt 4800 bedriftsidrettslag og treningskjeden Friskis&Svettis (per 2005). Administrasjon ved Ullevaal Stadion, Oslo.