Norges Livredningsselskap, stiftet 1906 med formål å spre ferdighet i svømming, livredning og sikkerhet blant barn og voksne. Selskapet holder utdanningskurs for instruktører, opplæringskurs i svømming og livredning og en utstrakt informasjonsvirksomhet, samt utdeler utmerkelser til personer som har reddet eller gjort forsøk på å redde mennesker fra drukning. Organiserte konkurransesvømming til 1910, da Norges Svømmeforbund ble stiftet.