Norges Handikapforbund, norsk organisasjon, stiftet 1931 som Norges Vanførelag, nåværende navn fra 1975, hovedmålgruppen er bevegelseshemmede, men arbeider for full likestilling og samfunnsdeltagelse for alle personer med funksjonsnedsettelse. Har i 9 regioner og 300 lokalforeninger. Omfatter også 12 landsforeninger for personer med nærmere bestemte funksjonhemninger og egen ungdomsforening. Ca. 20 000 medlemmer (2006). Hovedkontor i Oslo.