Norges Bilbransjeforbund, bransje- og arbeidsgiverorganisasjon tilsluttet NHO, stiftet 1962 ved sammenslutning av Automobilforhandlernes Landsforbund (stiftet 1928) og Automobilverkstedenes Landsforbund (stiftet 1933). Billakkeringsverkstedenes Landsforbund ble opptatt 1965 og Bensinhandlernes Landsforbund 1976. Forbundet har over 1200 medlemsbedrifter med drøyt 21 000 ansatte og 23 lokalforeninger (2015). Medlemsbedriftene står for til sammen ca. 70 prosent av nybilsalget og bilverkstedomsetningen i Norge. Forbundet har sekretariat i Oslo og utgir bladet Bilbransjen. Administrerende direktør er Stig Morten Nilsen, og president er Birger Skjellvik.