Nordvisjonen, betegnelse for et samarbeid mellom de offentlige fjernsynsselskapene i Norge (NRK), Danmark (Danmarks Radio, DR), Sverige (Sveriges Television, SVT), Island (Ríkísútvarpið, RUV) og Finland (Yleisradio Oy, YLE) etablert i 1959. Samarbeidet består av utveksling av egenproduserte programmer gratis mellom kanalene, daglig nyhetsutveksling, programproduksjon og teknisk assistanse. Fra 1991 gjelder gratisutvekslingen kun faktaprogrammer som ikke utløser tilleggshonorar/royalties utover et visst nivå. Det praktiske grunnlaget for samarbeidet legges i programgruppemøter innenfor åtte forskjellige programsektorer. Det er etablert et Nordisk TV-samarbeidsfond som finansierer samproduksjoner, sponset av inntekter fra det såkalte Kabelfondet. Det daglige samarbeidet koordineres av en generalsekretær assistert av et sekretariat som normalt plasseres i sekretærens hjemland, til 1. juli 2006 i NRK, Oslo. Sekretariatet har på åremål tidligere ligget i Finland, i Danmark og i Sverige, og flyttes fra juli 2006 igjen til Danmark. Det øverste organet er Nordvisjonsmøtet hvor kringkastingssjefene møtes.