Nordtrønderen og Namdalen, tidligere dagsavis (V og SP) i Namsos. Nordtrønderen ble grunnlagt 1883 og Namdalens Blad i 1889, fra 1919 fortsatte den under navnet Namdalen. 1942 ble de to avisene sammensluttet. 1964–77 het bladet Fellesavisa og hadde da også opptatt i seg Namdalens Folkeblad. Gikk inn 1994.