Nordstrand, tettsted på Valderøya i Giske kommune, Møre og Romsdal, nordvest for Ålesund. Tettstedet strekker seg rundt øst- sør- og sørvestsiden av øya, fra Gjøsundet i nord til Ytterland i sørvest og omfatter også kommunesenteret Valderhaug i sør. Fra tettstedet er det siden 1987 fergefri fastlandsforbindelse til Ålesund (Vigrasambandet).