Nordsjøens geologi

Nordsjøen, randhav på den nordvesteuropeiske kontinentalsokkelen. Berggrunn er som landområdene i sør og sørvest, mens mye eldre berggrunnen finnes på land i Norge.

Nordsjøen består av to avsetningsbassenger; Sørlige Nordsjøen har avsetninger fra karbon, mens Nordlige Nordsjøen har tertiæravsetninger på opptil 3000 m. Nordsjøbassengene er atskilt av en undersjøisk rygg, Fyn–Ringkøbingryggen. I begge bassengene er det saltavsetninger fra perm, zechstein-salt. De tykkeste avleiringene finnes nær midtlinjen mellom britisk og norsk sokkel. Her finnes nord–sørgående sedimentfylte grøfter; Sentralgraben og Vikinggraben, som inneholder en rekke forekomster av olje og naturgass.

I Sørlige Nordsjøen er den kullførende sandsteinen fra karbon viktig som kildebergart for mange gassforekomster, som her ligger i en porøs ørkensandstein fra perm og er fanget opp under et lokk av steinsalt. I Sentrale og Nordlige Nordsjøen er en svart skifer, Kimmeridgeskifer-skifer, viktig som kildebergart for både olje og gass. Ekofisk-forekomstene ligger i en oppsprukket krittkalkstein under et lokk av tett skifer. Oljefeltene i Statfjord-området har porøse sandsteiner fra øvre trias og jura som reservoar. Gassfeltene i Frigg-området er knyttet til porøs sandstein fra eldste del av tertiær.

Under siste istid fantes et sammenhengende landområde mellom Danmark, Tyskland og England. Havet sto trolig minst 100 meter lavere enn i dag fordi så mye vann var bundet som is i isbreene. Mot Norge grenset dette flate slettelandet mot den 100 km brede havarmen i Norskerenna, som ikke var bredere enn at man på en klar dag kunne skimte land og isbre på nordsiden. Nordsjølandet ble benyttet av jegergrupper under istiden og like etter, men etter hvert som isen trakk seg tilbake fra Skandinavia, steg havnivået, og hele området ble oversvømmet.

Kommentarer (1)

skrev Svein Askheim

Denne artikkelen er litt for leksikal - både geologiske strukturer, tektonikk og avsetninger får for liten plass. Med henblikk på den betydningen som Nordsjøens geologi har, bør artikkelen følges opp med flere fagområder.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg