Nordsidleiret, bydel sentralt i Steinkjer, nord for Steinkjerelva og vest for jernbanelinjen. Som for Sørsidleiret er omtrent all byggegrunn utvunnet fra sjøbunnen (leire) i løpet av siste halvdel av 1970-årene; 1,3 mill. m³ masse er pumpet opp, noe som resulterte i vel 300 daa nytt land. Nordsidleiret er i dag først og fremst et industriområde, men med boliger langs elva. Dampsaga kulturhus ligger også i denne bydelen.