Nordre og Søndre Boksjø, to innsjøer i Enningdalsvassdraget, på grensen mellom Halden og Aremark kommuner i Østfold. Henholdsvis 2 og 7,7 km2 store. 2,2 km2 av Søndre Boksjø ligger i Sverige.