Tromsø, var 1971–94 institusjon for høyere musikkfaglig og pedagogisk utdanning med sikte på pedagogisk og utøvende virksomhet; gikk 1994 inn i Høgskolen i Tromsø.