Nordmela

Nordmjele, tettbebyggelse i Andøy kommune, Nordland, på vestsiden av Andøya; 119 innbyggere (2016). Fiskevær. Like nord Nordmela ligger Skogvoll naturreservat som er 55 447 daa og en del av det største myrområdet på Andøya. Dette er delt av Fv. 976 mellom Nordmela og Andenes i henholdsvis Skogvollbukta i vest og Skogvollmyran i øst.

I Skogvollbukta er det opptil 4,5 km brede tidevannssoner med sand- og mudderflater, holmer og skjær med tilhørenede strandenger, tarevoller og gruntvannsmiljø. På øyene og holmene hekker sjøfugl, blant annet havsule og storskarv. Skogvollbukta er et viktig overvintringsområde for blant annet sangsvaner og praktærfugl.

Skogvollmyran strekker seg østover nesten til bebyggelsen på østsiden av øya, mellom fjellene Arnipa (336 moh.) og Vetten (423 moh.). Dette er et sammenhengende myrområde med utallige små og store tjern og dammer og enkelte bekker. Mesteparten av myrområdene er uten skog, men langs elver og bekker er det en del krattskog.

Kart

Nordmela
Av /Statens kartverk.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg