Nordkappstrømmen, navn på den grenen av Den norske atlanterhavsstrømmen som flyter østover langs Finnmarkskysten og inn i Barentshavet.