Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Nordkapp, kommune i Finnmark fylke, ligger på begge sider av Porsangens ytre del, omfatter Magerøya, den nordøstlige delen av Porsangerhalvøya og den vestlige delen av Sværholthalvøya.

Kommunen het til 1950 Kjelvik, etter et fiskevær på Magerøya som ikke ble gjenreist etter den annen verdenskrig. Nåværende grenser er fra 1984, da den vestlige delen av Magerøya ble overført fra Måsøy kommune.

På Magerøya finnes Norges nordligste punkt (utenom Svalbard), Knivskjelodden (71°, 11' 8" n.br.), et stykke nordvest for det mer kjente Nordkapplatået.

Natur

Berggrunnen i Nordkapp består hovedsakelig av sandstein og ulike skifertyper, hovedsakelig fra eokambrium på fastlandet. På Magerøya er berggrunnen noe yngre, og her finnes også noen mindre områder med gabbro og granitt. Sandsteinen er lite motstandsdyktig, og etter landhevningen i tertiær har is og elver skåret inn dype og brede fjorder og daler. Noe skjærgård utenfor Gjesvær. For øvrig er kysten stort sett ubeskyttet.

Kysten er preget av steile skrenter ned mot havet, og de øverste lagrekkene av sandstein danner flate platåer. Sandsteinens forvitringsprodukter danner et dårlig jordsmonn, og dette sammen med den værharde kysten forklarer at vegetasjonen er fattigere enn i indre deler av Finnmark. Likevel finnes over 200 plantearter, de fleste av arktisk type.

Det finnes ikke produktiv skog i kommunen, men i lune dalfører kan det vokse bjørk og seljekratt.

Bosetning

Praktisk talt hele kommunens befolkning er bosatt i de to tettstedene Honningsvåg og Nordvågen og i tettbebyggelsene Gjesvær, Skarsvåg og Kamøyvær, alle på Magerøya. Den sterke konsentrasjonen henger sammen med gjenreisningen etter den annen verdenskrig, da man la vekt på utbygging av steder med gode havneforhold. Den sterkeste veksten har falt på Honningsvåg.

Folketallet i kommunen var voksende til et stykke ut i 1960-årene, men har senere avtatt betydelig, bl.a. som følge av utviklingen innen fiskeriene, med overgang fra mindre til større havgående fartøyer, samt overbeskatning av de viktigste fiskeslagene. I tiårsperioden 1995–2005 sank folketallet med 12,7 %.

Næringsliv

Honningsvåg er etter Båtsfjord fylkets største fiskevær etter verdien av den ilandførte fangsten (2002). Fiskeindustrien har derfor en dominerende plass i næringslivet. Det finnes også bedrifter som yter andre tjenester til fiskeflåten, som mekanisk verksted.

Næringslivet i de tre andre tettstedene er nesten fullstendig dominert av fiske og fiskeforedling. I alt 86 % av industriens sysselsatte er å finne i næringsmiddelindustrien (2003).

Turisme spiller en betydelig rolle. Finnmarksposten kommer ut en gang ukentlig, og Finnmark Dagblad i Hammerfest har utvekslingsavtale med avisen. Kommunen har også egen uavhengig lokalradio, Radio Nordkapp.

Samferdsel

Honningsvåg har hurtigruteanløp. E 69 går fra E 6 i Olderfjord, langs vestsiden av Porsangen, i undersjøisk tunnel under Magerøysundet og videre over Magerøya til Nordkapp. Fastlandsforbindelsen (Fatima) ble åpnet 1999. Fylkesveier fører fra E 69 til alle tettbebyggelsene. Ved Nordmannset ligger Honningsvåg lufthavn, Valan.

Offentlige institusjoner

Honningsvåg er undervisningssenter med bl.a. videregående skole og fiskerfagskole. Nordkapp svarer til Nordkapp sogn og prestegjeld, Hammerfest prosti i Nord-Hålogaland bispedømme. Nordkapp lensmannsdistrikt ligger i Vest-Finnmark politidistrikt og hører under Hammerfest tingrett. Kystverkets regionkontor for Troms og Finnmark er også lagt til Honningsvåg.

Historikk og kultur

Kommunens store turistattraksjon er Nordkapp, som ofte feilaktig fremstilles som Norges nordligste punkt, utbygd med opplevelsessenter. Nordkapp er et ca. 300 m høyt platå, med fjellsider som stuper bratt ned mot sjøen.

I Honningsvåg ligger Nordkappmuseet. Honningsvåg kirke er en langkirke i tre, bygd 1855. Tegnet av arkitekt J.W. Nordan. På Sarnes sør på Magerøya er det gjort boplassfunn som anslås å være ca. 10 000 år gamle.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1973) er delt av gull og rødt ved et enkelt venstre trappesnitt; gjengir stilisert Nordkapp-profilen.

Navnet

Navngitt 1553 av en engelsk ekspedisjon, siste ledd av lat. caput 'hode', brukt i betydningen 'nes, odde'.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Denne artikkelen er hentet fra

Artikkelen ble sist oppdatert 30.10.2014.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Nordkapp

Svein Askheim

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

23. juni 2010 skrev Bjarne Rosenstrøm

Også her opplyses det at mange turister landsettes i Hornviken, det medfører ikke riktighet. Siden veien åpnet i 1956 har det vel knapt nok vært et cruisebåtanløp der.

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.