Nordisk forfatterråd, stiftet i Stockholm 1920, er et fellesorgan for styrene i de nordiske forfatterforeninger, og har som oppgave å fremme saker av felles interesse for forfatterne i de fem nordiske land. Rådet har bl.a. tatt initiativet til bibliotekavgifter og til en felles nordisk normalkontrakt for skjønnlitterære verker.