Nordisk folkehøyskole i Genève, forening stiftet 1931 av nordiske folkeopplysningsorganisasjoner med formål å organisere undervisning i internasjonale spørsmål med dansk, norsk og svensk som undervisningsspråk. Virksomheten består hovedsakelig i kurs som holdes i tilknytning til ILO-konferansen i Genève, for ungdom som er aktiv i faglige og politiske organisasjoner.