Nordisk Vulkanologisk Center, fellesnordisk forskningsinstitusjon i Reykjavík, Island, som viderefører Nordisk Vulkanologisk Institutt som ble opprettet 1973 etter initiativ av Nordisk Råd og finansiert av de nordiske landene. Senteret er slått sammen med Islands universitet og driver vulkanologisk forskning og overvåkning av vulkaner på Island, og utdanner vulkanologer og andre geologer.