Nordisk Teaterunion, opprettet 1950 som fellesorganisasjon for de enkelte teaterunioner i de nordiske land, alle tilsluttet Det internasjonale teaterinstitutt (ITI). Avholder hvert tredje år nordiske kongresser der det arbeides med teaterlovgivningen, statens forhold til teatervirksomhet, televisjon og teater, skuespilleres pensjonsspørsmål, riksteatervirksomhet, teaterutdannelse, støtte til innenlandsk dramatikk, opprettelsen av nordiske teaterseminarer m.m. Se også Norsk Teaterunion.