Nordisk Sommeruniversitet, stiftet 1950 som en sammenslutning av forskere og studenter ved universiteter og høyskoler i Norden for å fremme kritisk innsikt i vitenskapelige grunnproblemer, tverrvitenskapelige emner og å studere de ulike vitenskapenes metodiske egenart og vitenskapenes stilling i samfunnet. Deltakelse i sommersesjonen baseres på arbeid i studiekretser i løpet av vinteren innen ulike emnekretser, som varierer fra år til år. Sekretariat i Århus, Danmark.