Nordisk Nettverk av Lysarbeidere, nyreligiøs bevegelse inspirert av New Age og UFO-fenomener, oppstod i Skandinavia i 1990-årene. Medlemmene hevder å være i kontakt med vesener ombord på romskip som har besøkt vår klode (bl.a. på Hjerkinn 1996). Formålet er å «hjelpe jorden og menneskeheten ved overgangen til Vannmannens tidsalder». Utstrakt konferanse- og kursvirksomhet i Skandinavia.