Nordisk Kennelunion, de fem nordiske kennelklubbers samarbeidsorgan. Har til oppgave å samordne alle regler og bestemmelser om hundesporten i de nordiske land.