Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Norddal, kommune i Møre og Romsdal fylke, Sunnmøre, omkring Norddalsfjorden/Tafjorden som sammen med Sunnylvsfjorden/Geirangerfjorden utgjør de indre delene av Storfjorden.

Norddal er eneste kommune i fylket som ikke har hatt endringer i grensene siden 1837. Norddal grenser i nord og øst til Rauma, i sørøst til Skjåk kommune i Oppland, i sørvest og vest til Stranda og i nordvest til Stordal. Norddal og Stordal har vedtatt sammenslåing i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017,

Berggrunnen tilhører Kaledonidene. Gneis dominerer med innslag av dypbergarter som anortositt og olivin, for eksempel på sørsiden av Norddalsfjorden/Tafjorden, innenfor fjordbotnen av Tafjorden og i nedre del av Valldalen.

Trange daler går fra fjorden inn mellom fjellene; Eidsdal og Norddal sør for fjorden, Tafjord ved fjordbotnen og Valldalen i nord. Lavland av noe omfang finner en bare i de nedre delene av disse dalene. Fjellene stiger bratt opp fra fjorden, og fjellheimen er vill med mange topper på 1500–2000 moh. Høyest er Karitind (1982 moh.) på grensen til Skjåk og Rauma og Puttegga (Pyttegga) på grensen til Rauma noe lenger nord (1999 moh., fylkets høyeste fjell).

Bosetningen er stedvis tett nede ved fjorden, på nordsiden gjelder dette omkring kommunesenteret Valldal (Sylte), Fjøra innenfor og området utover mot Linge. Tettere bosetning på sørsiden er stort sett begrenset til Eidsdal og Norddal. Endelig er det en del bosetting i Tafjord ved fjordbotnen. Bosetningen er mer spredt oppover i dalene. Det er ikke bebyggelse i kommunen av en slik karakter/størrelse at det tilfredsstiller tettstedsdefinisjonen, og Norddal er én av tre kommuner i fylket uten tettsteder; de øvrige er Halsa og Smøla.

Med unntak av 1970-årene har folketallet i kommunen stort sett sunket helt siden siste krig, i tiårsperioden 2005–15 med gjennomsnittlig 0,8 prosent årlig mot en vekst på 1,0 prosent for Sunnmøre og 0,8 prosent i fylket som helhet.

Primærnæringene omfatter 17 prosent av arbeidsplassene i Norddal, den høyeste andelen på Sunnmøre. Jordbruket er basert på et variert husdyrhold og atskillig hagebruk. Klimaet er for eksempel velegnet for frukt- og bærdyrking, og Norddal har 8/10 av fylkets fruktareal og over halvparten av bærarealet.

Industrien er beskjeden; Norddal har således den laveste andelen av arbeidsplasser i industri blant fylkets kommuner, 2013 bare så vidt over to prosent, 15 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Det meste av industrien er næringsmiddel- og trelast-/trevareindustri. Olivinforekomstene i Tafjord er for tiden ikke i drift.

Norddal er den nest største kraftkommunen i Møre og Romsdal, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 1299 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 12 kraftverk i kommunen, største fallhøyde er 822 meter (Tafjord 5). Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Tafjord 4 (i drift fra 1968), Tafjord 5 (1981) og Tafjord 2 (1952). Tafjordvassdraget er i stor grad bygget ut, og får også overført vann fra andre vassdrag.

Av Norddals bosatte yrkestakere har 23 prosent arbeid utenfor kommunen (2014), fem prosent i Stranda, fire prosent i Ålesund, tre prosent i Stordal og i alt fem prosent i de øvrige Sunnmørskommunene.

Til Sylte og Linge fergeleie kommer Fv. 63 fra Åndalsnes over fjellet (Trollstigveien). Veien fortsetter fra Eidsdal på sørsiden av fjorden og videre over fjellet til Geiranger (Ørneveien), deretter opp til Langefonn på Rv. 15 (Strynefjellsveien Otta-Stryn-Måløy). Fra Linge går det vei ut fjorden til Ålesund (Fv. 650), likeledes går det fylkesvei fra Valldal inn til Tafjord.

Norddal hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sunnmøre regionråd.

Norddal kommune tilsvarer soknet Norddal i Austre Sunnmøre prosti (Møre bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Norddal til Søndmør fogderi i Romsdals amt.

For statistiske formål er Norddal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 17 grunnkretser: Muri, Sylte, Uri, Gjerde, Alstad, Fjørå, Tafjord, Dalsbygda, Eide, Rønneberg, Ytterdal, Høgstolen, Langfjelldalen, Breidfjellet, Neskopptindane, Illstigfjellet og Svartegga.

Om sommeren er det stor turisttrafikk, og det finnes en rekke turistanlegg i kommunen. Valldalselva har et godt laksefiske. I Valldal kan man se sikksakkstripen i fjellet som ifølge overleveringen skal være sjøormen som Olav den hellige kastet i fjellveggen. «Sjøormen» er en stripe kvarts i gneisveggen. Et steinras i Tafjord 1934 forårsaket flodbølger som krevde 40 menneskeliv.

Norddal kirke er en åttekantet tømmerkirke i barokkstil, bygd 1782. Sylte kirke i Valldal er en tømret langkirke i empirestil, bygd 1863. I Sylte kommer avisen Storfjordnytt ut én gang i uken.

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har en rød jordbærstengel mot en gull bakgrunn; illustrerer jordbærdyrking.

Navnet Norddal er av nyere dato; i norrøn tid var bygdenavnet Dalr eller Dals sokn

  • Tafjord, Leonhard & Ivar Kleiva: Norddal bygdebøker, 1952–76, 4 bind.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.