Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Norddal, kommune i Møre og Romsdal fylke, Sunnmøre, omkring Norddalsfjorden/Tafjorden som sammen med Sunnylvsfjorden/Geirangerfjorden utgjør de indre delene av Storfjorden. Norddal er eneste kommune i fylket som ikke har hatt endringer i grensene siden 1837.

Norddal grenser i nord og øst til Rauma, i sørøst til Skjåk kommune i Oppland, i sørvest og vest til Stranda og i nordvest til Stordal.

Natur

Berggrunnen er av grunnfjellsalder, men er sterkt påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese). Ulike typer gneis dominerer berggrunnen i hele kommunen, men stedvis har dypbergarter som anortositt og olivin, trengt gjennom gneisdekkene, for eksempel på sørsiden av Norddalsfjorden/Tafjorden, innenfor fjordbotnen av Tafjorden og i nedre del av Valldalen.

Trange daler går fra fjorden inn mellom fjellene; Eidsdal og Norddal sør for fjorden, Tafjord ved fjordbotnen og Valldalen i nord. Lavland av noe omfang finner en bare i de nedre delene av disse dalene. Fjellene stiger bratt opp fra fjorden, og fjellheimen er vill med mange topper på 1500–2000 moh. Høyest er Karitind (1982 moh.) på grensen til Skjåk og Rauma og Puttegga (Pyttegga) på grensen til Rauma noe lenger nord (1999 moh., fylkets høyeste fjell).

Bosetning

Bosetningen er stedvis tett nede ved fjorden, på nordsiden gjelder dette omkring kommunesenteret Valldal (Sylte), Fjøra innenfor og området utover mot Linge utenfor. Tettere bosetning på sørsiden er stort sett begrenset til Eidsdal og Norddal. Endelig er det en del bosetting i Tafjord ved fjordbotnen. Bosetningen er mer spredt oppover i dalene. Det er ikke bebyggelse i kommunen av en slik karakter/størrelse at det tilfredsstiller tettstedsdefinisjonen, og Norddal er eneste kommune i fylket uten tettsteder. 

Med unntak av 1970-årene har folketallet i kommunen stort sett sunket helt siden siste krig, i tiårsperioden 2005-15 med gjennomsnittlig 0,8 prosent årlig mot en vekst på 1,0 prosent for Sunnmøre og 0,8 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Primærnæringene omfatter 17 prosent av arbeidsplassene i Norddal, den høyeste andelen på Sunnmøre. Jordbruket er basert på et variert husdyrhold og atskillig hagebruk. Klimaet er for eksempel velegnet for frukt- og bærdyrking, og Norddal har  8/10 av fylkets fruktareal og over halvparten av bærarealet.

Industrien er beskjeden; Norddal har således den laveste andelen av arbeidsplassen i industri blant fylkets kommuner, 2013 bare så vidt over 2 prosent, 15 prosent inkludert bygge- og aneleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Det meste av industrien er næringsmiddel- og trelast-/trevareindustri. Olivinforekomstene i Tafjord er for tiden ikke i drift.

Norddal er den nest største kraftkommunen i Møre og Romsdal, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 1299 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 12 kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 822 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Tafjord 4 kraftverk (i drift fra 1968), Tafjord 5 kraftverk (1981) og Tafjord 2 kraftverk (1952). Tafjordvassdraget er i stor grad bygget ut, og får også overført vann fra andre vassdrag.

Av Norddals bosatte yrkestakere har 23 prosent arbeid utenfor kommunen (2014), 5 prosent i  Stranda, 4 prosent i Ålesund, 3 prosent i Stordal og i alt 5 prosent i de øvrige Sunnmørskommunene.

Samferdsel

Til Sylte og Linge fergeleie kommer Fv. 63 fra Åndalsnes over fjellet (Trollstigveien). Veien fortsetter fra Eidsdal på sørsiden av fjorden og videre over fjellet til Geiranger (Ørneveien), deretter opp til Langefonn på Rv. 15 (Strynefjellsveien Otta-Stryn-Måløy). Fra Linge går det vei ut fjorden til Ålesund (Fv. 650), likeledes går det fylkesvei fra Valldal inn til Tafjord.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Norddal hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sunnmøre regionråd.

Norddal kommune tilsvarer soknet Norddal i Austre Sunnmøre prosti (Møre Bispedøme bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Norddal til Søndmør fogderi i Romsdals amt.

Delområder og grunnkretser i Norddal

For statistiske formål er Norddal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 17 grunnkretser: Muri, Sylte, Uri, Gjerde, Alstad, Fjørå, Tafjord, Dalsbygda, Eide, Rønneberg, Ytterdal, Høgstolen, Langfjelldalen, Breidfjellet, Neskopptindane, Illstigfjellet og Svartegga.

Historikk og kultur

Om sommeren er det stor turisttrafikk, og det finnes en rekke turistanlegg i kommunen. Valldalselva har et godt laksefiske. I Valldal kan man se siksakstripen i fjellet som i følge overleveringen skal være sjøormen som Olav den hellige kastet i fjellveggen. «Sjøormen» er en stripe kvarts i gneisveggen. Et steinras i Tafjord 1934 forårsaket flodbølger som krevde 40 menneskeliv.

Norddal kirke er en åttekantet tømmerkirke i barokk stil, bygd 1782. Sylte kirke i Valldal er en tømret langkirke i empirestil, bygd 1863. I Sylte kommer avisen Storfjord-nytt ut.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har en rød jordbærstengel mot en gull bakgrunn; illustrerer jordbærdyrking.

Navnet Norddal er av nyere dato; i norrøn tid var bygdenavnet Dalr eller Dals sokn

Anbefalt lenke

Videre lesning

  • Tafjord, Leonhard & Ivar Kleiva: Norddal bygdebøker, 1952–76, 4 b., Finn boken

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 06.04.2016

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.