Nordbysjøen i Akershus, innsjø i Rælingen og Enebakk, Akershus, 229 moh. Drikkevannskilde.