Nordbib, finansieringsprogram under NordForsk. Formålet var å skape en felles nordisk informasjonsinfrastruktur som styrker og støtter forskningsinfrastrukturen i Norden via adgang til og publisering av vitenskapelig informasjon. Programmet er nå avsluttet.