Nord Pool ASA

Nord Pool ASA, nordisk elektrisitetsbørs, verdens første internasjonale børs for omsetning av elektrisk energi. Statnett Marked AS ble etablert i 1993 som datterselskap av det norske nettselskapet Statnett SF for å ta over og utvide den rollen som Samkjøringen (se samkjøring) hadde spilt siden 1971, som børs for kraftprodusenter for utveksling av tilfeldigkraft på meget kortsiktige kontrakter, dvs. av elektrisk energi som er tilgjengelig når tilsiget til vannkraftstasjonene er større enn etterspørselen hos den enkelte kraftleverandør (se også kraftutveksling med utlandet).

Som følge av energiloven av 1990 ble børsfunksjonen utvidet til å omfatte kraftdistributører, industribedrifter, meglere og tradere. Fra 1996 ble børsområdet utvidet til å omfatte også Sverige med det svenske sentralnettselskapet Svenska Kraftnät som medeier (50 %). Selskapet byttet da navn til Nord Pool. Det er et nøytralt organ som gir mulighet for krafthandel basert på tilbud og etterspørsel gjennom offentlig kjente prissignal.

De danske og finske sentralnettselskapene Fingrid og energinet.dk kom inn som eiere i 2002, og børsområdet ble tilsvarende utvidet. I 2012 ble det inngått avtale med de baltiske sentralnettselskapene Elering (Estland), Augstsprieguma Tīkls (Latvia) and Litgrid (Litauen) om utvidelse av børsområdet og inntreden som aksjonær.

Kraftmarkeder - produkter

Én type børshandel omfatter kontrakter av varighet en time, gjelder for fysisk levering neste døgn og fastlegges ut fra den pris som balanserer tilbud og etterspørsel. Dette markedet kalles spotmarkedet (se spotpris). Såkalte terminkontrakter er kontrakter som kan sluttes for en bestemt måned, kvartal eller år for inneværende år + inntil tre år frem i tid. Disse kontraktene kan benyttes som et instrument for risikostyring og budsjettering av fremtidig krafthandel. Andre produkter er såkalte opsjoner, der aktørene kan kjøpe en rett til å kjøpe (callopsjon) eller kjøpe en rett til å selge (putopsjon) til en bestemt pris. Gjennom årene har det kommet til nye produkter, blant annet handel med svenske elsertifikater eller grønne sertifikater.

Et stort antall aktører fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og andre land handler elektrisk energi på Nord Pool. Statnett og Svenska Kraftnät har hver for seg ansvaret for at det alltid er balanse mellom uttak og innmating av kraft i alle deler av systemet i Norge og Sverige. Norske kroner ble benyttet som handelsvaluta på børsen inntil man fra 2006 gikk over til euro.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg