Nord-Trøndelag (klima)

Månedsnormaler for nedbør og temperatur for målestasjonen Værnes i Nord-Trøndelag.
.
Lisens: fri
Månedsnormaler for nedbør og temperatur for målestasjonen Høylandet i Nord-Trøndelag.
.
Lisens: fri
Månedsnormaler for nedbør og temperatur for målestasjonen Sklinna fyr i Nord-Trøndelag.
.
Lisens: fri

Artikkelstart

Nord-Trøndelag, de indre strøk er skjermet av fjell i sektoren sørvest til øst, til dels også i nord. Særlig dalstrøkene nær svenskegrensen har et typisk innlandsklima med moderat nedbør og kalde vintrer.

Vind

Ytre Namdalen og Vikna er imidlertid sterkt påvirket av Norskehavet. Namdalen danner en utfallsport for den kalde vinterluften fra innlandet, noe som bidrar til stor hyppighet av sterk vind over bl.a. Folda. Hyppigheten av hhv. liten kuling og liten storm er i årsmiddel rundt 20 % og 1 %.

Fosenhalvøyas høydedrag skjermer lavere strøk lenger øst mot påvirkning fra Norskehavet, mens Trondheimsfjorden demper både vinterkulde og sommervarme. Høydevinden over området er oftest fra sørvest, men om vinteren vil bakkevinden gjerne blåse fra øst til sørøst. Om sommeren er det gjerne sjøvind (havgule) fra en retning mellom vest og nordøst.

Temperatur

Kaldeste måned ved kysten er februar med middel litt over 0 °C, omkring Trondheimsfjorden er det januar med midler fra –2 til –5 °C. I indre strøk går midlene til dels ned mot –10 °C, mens de laveste minimumstemperaturene som er observert, er fra –35 til –40 °C. Middeltemperaturen om sommeren er stort sett fra 13 til 15 °C, men går under 10 °C i fjellstrøk høyere enn ca. 750 m. I forbindelse med tilførsel av luft fra sørøst kan det bli maksimumstemperaturer over 30 °C i lavlandet.

Nedbør

Ved kysten i nordvest er årsnedbøren 750–1000 mm. Den øker noe innover og er 1500–2000 mm i kystnære fjellstrøk. Indre skjermede områder får 500–750 mm. Det faller mest nedbør om høsten og tidlig på vinteren, men stasjoner i innlandet har oftest et primært eller sekundært sommermaksimum.

Tåke

Det forekommer noe tåke ved kysten om sommeren, mens det er lokal strålingståke og frostrøyk nær Trondheimsfjorden om høsten og tidlig på vinteren. Tåkehyppigheten er langt mindre enn i Sørøst-Norge.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg