Kjøpsvik i Tysfjord kommune, Nordland. Dagbrudd av kalkstein som danner basis for sementproduksjon, nåværende brudd ble satt i drift i 1968. Råstoffgrunnlaget er kalsittmarmor, samlet årlig produksjon ca. 1,1 mill. tonn, hvorav 830 000 tonn brukes i sementproduksjonen (2004). Kalksteinreserven ble i 1996 beregnet til 157 mill. tonn.