Nonintervensjonsavtalen, internasjonal avtale av august 1936, mellom de fleste europeiske stater, deriblant alle stormakter, om å avstå fra innblanding i den spanske borgerkrigen. Norge var med på avtalen, og det ble i den anledning 1936–37 utferdiget forbud mot utførsel og transport av krigsmateriell til Spania og mot personlig krigsdeltagelse. Nonintervensjonsavtalen ble ikke overholdt og kom til å virke ensidig til skade for den lovlige spanske regjeringen.