Nobel, dansk slekt som stammer fra Hans Mortensen Nobel (død 1698), kjøpmann i Kristianopel i Blekinge. Hans sønn var Hans Hansen Nobel (1657–1732), amtmann i Romsdal 1703–20, som tok initiativet til matrikkelen av 1723 og var mannen bak kronens salg av de norske kirker. Han giftet seg til store rikdommer og eide bl.a. setegården Holden (Holla) i Hemne og storgodset Sandholt på Fyn (stamhus fra 1726). Slektens eldre gren døde ut 1844; til en yngre gren hører Emilius Ferdinand Nobel (1818–92), grunnleggeren av tobakksfirmaet E. Nobel (nå A/S De danske Cigar- og Tobaksfabrikker).