Noami, japansk tusjmaler av Hokuga-skolen, hvis stil var sterkt influert av det nordkinesiske malerakademi i Song- og Yuan-perioden (900- til 1300-tallet). Noami levde i Kyoto, og var knyttet som kunstner til shogunen Ashikagas hoff.