Nm, betegnelse for garntykkelse eller garnnummer. Angir hvor mange garnlengder à 1000 m som veier 1 kg. Nm 10 betyr derfor at 10 000 m av garnet veier 1 kg. Dvs. garnnummeret blir høyere jo tynnere garnet er.