En slekt som stammer fra overjeger i København Henrik Lorentzen (f. ca. 1450), som 1484 fikk våpenbrev og privilegier av kong Hans på godset Oldemorstoft i Bov sogn i Sønderjylland. Til Norge kom slekten med Mads Lind Nissen (1756–1827), død som losoldermann i Egersund. Han var far til tollbetjent Peder Lynge Nissen (1797–1881) og overlærer Christian Ditlev Nissen (1801–74). Førstnevnte var far til apoteker i Halden August Lind Nissen (1829–84). Han var farfar til redaktør, senere sjef for Statens filmkontroll Bernt August Nissen (1892–1970), og til dennes fettere, lagmann i Frostating Gunnar Brun Nissen (1897–1991) og overlege i Trondheim August Johan Brun Nissen (1901–90). Sistnevntes sønn er heraldikeren, generalsekretær i Det kongelige norske Videnskabers Selskab, førstebibliotekar Harald Nissen (f. 1932). – Overlærer C.D. Nissen var farfar til psykologen Ingjald Nissen (1896–1977).