Nina Terno, finsk billedhugger; studerte 1955–59 ved Finlands Konstakademi, og senere i Paris og Italia. Hun mottok sterke inntrykk av moderne europeisk skulptur (Alberto Giacometti, Marino Marini), og utformet på dette grunnlaget en personlig stil.