Nima Yushij

Faktaboks

Nima Yushij

Ali Esfandiyâri

født:
12. november 1895, Landsbyen Yush i Mâzandarân i Nord-Iran
død:
3. januar 1960, Teheran
Ulike kilder opererer med ulike fødselsår: 1895 og 1897

Nimâ Yushij regnes som opphavsmannen til moderne persisk poesi som på persisk kalles ”ny poesi” (she’r-e no, شعر نو). Dette har hatt betydning for alle senere poetiske hovedretninger i Iran.

Yushij gikk sine første skoleår på en tradisjonell skole (maktab) i landsbyen Yush i Mazandaran i Nord-Iran hvor han ble undervist av en mulla. Senere flyttet familien til Teheran, og han begynte på den romersk-katolske skolen Saint Louis i Teheran, hvor han lærte fransk og kom i kontakt med europeisk litteratur. Hans lærer Nezâm Vafâ var også poet og bidro til Yushijs utvikling som poet.

Tidlig skrev han i den klassiske stilen. Senere brøt han med denne. Og det er nettopp Yushijs brudd med den klassiske persiske prosodiens genrekrav som var nyskapende og som har gitt ham en fremtredende plass i den moderne iranske litteraturhistorien. Yushijs brudd med den klassiske diktningen besto i annen bruk av rytme og rim, og i en språkbruk som sto nærmere talespråket. Også hans valg av temaer i diktene bryter med de klassiske diktene. Han anses av mange som symbolist.

Yushijs samtid var preget av samfunnsbrytninger og endring. Mange ønsket endring også i kunsten. Prosaen hadde allerede endret karakter, delvis påvirket av kontakt med Europa og oversettelse til persisk av europeiske, særlig franske, forfattere. Yushij hadde kontakt med moderne prosaister som blant andre Mirza M.A. Jamalzâde og Sadeq Hedâyat.

Rundt 1920 publiserte han et langt dikt kalt ”En falmet fortelling” (Qesse-ye rang-paride). Diktet var utformet etter klassisk persisk diktnings krav til bruk av rytme og rim. Men innholdet var et brudd med den klassiske stilen idet tema var hans eget liv, samt at han uttrykte samfunnskritikk.

At Yushij tok opp samfunnsforhold i diktet, speiler hans samfunnsengasjement på venstresiden. Han ønsket å tilpasse diktingen det moderne Irans behov. Derimot anså hans kritikere diktene hans som underkastet utenlandsk påvirkning.

Motstanden mot hans nye stil medførte også problemer med å publisere. Med tiden fikk han mulighet til å publisere blant annet i magasinet Musikk, og også i flere venstreorienterte publikasjoner som oppsto i det politiske tøværet rundt tiden da Reza shah Pahlavi ble tvunget til å abdisere i 1941.

Publiseringen av diktene Føniks (Qoqnus) og Ravn (Ghorâb) i henholdsvis 1937 og 1938 er eksempler på dikt hvor Yushij markerte seg som en bærer av et nytt poetisk uttrykk. Utgivelsen av diktsamlingen Eventyr (Afsâne) i 1950 anses som et manifest for den nye poesien.

Nimâ Yushijs bidrag til utvikling og endring av persisk poesi er betydelig. Han anses som en forløper for svært mange av de etterfølgende poeter.

VIDERE LESNING

Karimi-Hakkak, Ahmad og Talattof, Kamran (2004): Essays on Nima Yushij: Animating Modernism in Persian Poetry. Brill.

EKSTERNE LINKER

http://www.angelfire.com/rnb/bashiri/Poets/Nima.html Presentasjon av Yushijs liv og diktning med eksempler på dikt oversatt til engelsk.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg