Nils Möllerberg, svensk billedhugger, elev av Anders Bundgaard i København 1908–10 og Christian Eriksson i Stockholm 1910–11. Oppholdt seg i Paris 1919–28. Med inngående anatomisk detaljering og gjennomarbeidet flatebehandling forener han en klar konstruktiv oppbygning i klassisistisk ånd. Han modellerte barnehoder, livfulle portrettbyster og mange vakre kvinnestatuer. Hans kraftige Bokser (1926) står i Marabouparken i Sundbyberg, Rydberg-monumentet Dexippos ble 1933 reist i Djursholm.