Nils Løfgren, svensk kjemiker som var professor i organisk kjemi ved Stockholms Universitet. I 1948 fremstilte han, sammen med Bengt Lundquist, lidokain (xylocain), et av våre mest benyttede lokalbedøvelsesmidler.