Nils Ehrenskiöld, svensk friherre og sjøoffiser, en av de største sjøhelter i svensk historie. I svenskenes «ärofullaste sjöstrid» ved Hangöudd 1714 klarte han å hindre at russerne trengte frem til Stockholms skjærgård. Var fange i St. Petersburg til 1720. Admiral 1721, friherre 1727.