Nikolas, mannsnavn, av gresk nīkē, 'seier', og láōs, 'folk, hær'. Kjent i Norge fra 1000-tallet; rundt 1400 fikk vi formene Niels og Nils; andre kortformer er Klas og Klaus. Nikolai er genitivsformen av den latinske formen Nicolaus, og er nok kommet i bruk gjennom uttrykk som Nicolai kirke (Nicolaus' kirke), men kan også komme fra russisk Nikolaj. Navnedag 6. desember, Nilsmesse.