Nikolaj Vasiljevitsj Uspenskij, russisk forfatter, fetter av Gleb Uspenskij; studerte teologi, medisin og filologi før han avbrøt studiene for å skrive. Han slo igjennom i årene før Aleksander 2s reformer med Fra almuens liv (1857), to fortellinger om brutaliteten, uvitenheten og drukkenskapen blant russiske bønder. Fortellingene står i skarp kontrast til adelens romantiserte bondeskildringer, for eksempel Turgenjevs. Siden ble Uspenskij nesten glemt og tok til slutt sitt eget liv, forkommen og alkoholisert.