Nikolaj Asejev, russisk lyriker. Debuterte 1914 med diktsamlingen Nattlig fløyte. Han begynte som futurist, gikk helhjertet inn for bolsjevikenes maktovertakelse og beklaget NEP-tidens ideologiske innrømmelser. Skrev en rekke versepos, blant annet Poem om Budjonnyj (1923) med den kjente Budjonnyj-marsjen. Gjennom sitt vennskap med Majakovskij overtok han dennes uttrykksmåte. For versfortellingen Incipit Majakovskij (1937–40) fikk han Stalinprisen.