Nikolaj Anisimovitsj Sjtsjelokov, sovjetisk politiker. Innenriksminister 1969–82, medlem av sentralkomiteen i Sovjetunionens kommunistparti 1968–83, general fra 1976. Ble 1984 anklaget for korrupsjon og fratatt graden som general, tok kort tid etter sitt eget liv.