Nikolaj Aleksejevitsj Zabolotskij, russisk lyriker. Zabolotskij tilhørte de «absurde» diktere i gruppen Oberiu og skrev dens manifest 1928. Den surrealistiske diktsamlingen Kolonner (1929) var påvirket av Velimir Khlebnikov og futurismen. Samlingen Dikt 1926–32 ble forbudt av sensuren, og tidsskriftheftet med verseposet Landbrukets triumf (1933) ble inndratt. Etter å ha gjort delvis avbikt fikk han utgitt diktsamlingen Annen bok (1937), der han i form og stil knytter an til tradisjonen fra Aleksandr Pusjkin og Fjodor Tjuttsjev. Han ble arrestert 1938, dømt til fem år i konsentrasjonsleir, og fikk først 1946 vende tilbake til Moskva, hvor han fikk utgitt Dikt 1948. Etter Stalins død ble han «rehabilitert», og med samlingen Dikt (1957) og en rekke posthumt utgitte samlinger i 1960-årene har han fått sin rettmessige plass som en av de betydeligste russiske lyrikere i moderne tid; Utvalgte verker (2 bd., 1972).