Niklaus Manuel, sveitsisk statsmann, forfatter, maler og grafiker, ofte feilaktig kalt N. M. Deutsch. Stilte seg i reformasjonens tjeneste. Som politiker var han talsmann for forsonlighet, også overfor de katolske kantoner. Hans diktverk, fastelavnsspillene Vom Papst und seiner Priesterschaft, Der Ablasskrämer og en rekke dialoger er alle stridsskrifter rettet mot den romersk-katolske kirke. Som maler er han bl.a. kjent for et Maria-alter i Bern (1515).