Nikeforos 3 Botaniates, keiser 1078–81. General som gjorde opprør mot Mikael 7 Dukas, men ble styrtet av Aleksios Komnenos og gikk i kloster.