Nikeforos 2 Fokas, keiser fra 963, tilhørte det makedonske dynasti. Sloss mot muslimene, erobret Kilikia, Nord-Syria og Antiokia og gjenerobret Kreta fra araberne. Ble myrdet av sin etterfølger Johannes Tzimiskes etter en sammensvergelse som keiserens hustru hadde tilskyndet til. Nikeforos 2 Fokas har med urette fått æren for flere skrifter om historiske og militære emner.