Niels Werring, norsk skipsreder, sønn av N. Werring. Etter studier i USA og flere års arbeid ved shippingkontorer i utlandet ble han i 1958 partner i rederiet Wilh. Wilhelmsen; styreformann 1980–91. En rekke tillitsverv innen nasjonale og internasjonale skipsfartsinstitusjoner.