Niels Hjelt, født på Shetland, norsk geistlig, den første navngitte norske skuespiller. Opptrådte 1563 i Bergen i et spill om Adams fall og, ifølge Absalon Pederssøn, «forhandlede sine Parter saare vel». I slutten av 1560-årene var Niels Hjelt personellkapellan hos presten i Fana.