Niels Hansen-Jacobsen, dansk billedhugger, elev ved Kunstakademiet i København 1884–89, oppholdt seg 1892–1902 i Paris. Hans fantasifulle arbeider Loke lenket til klippen (1889), Tor og Midgardsormen (1891), Troll som værer kristenkjøtt (1896) og Døden og moren (1892) er sterkt litterært betont og preget av tidens stilsøkende og symbolistiske tendenser.